Experimental Sound Garden NL

 
 

Sound Garden is een podium voor leerlingen van diverse onderwijsinstellingen. Als onderdeel van de PSAM Klankroute maken zij een atonale compositie voor de open plek in het bos. Er is gekozen voor een drieluik van drie vooraf bepaalde geluidszones die afzonderlijk of in combinatie te beluisteren zijn, afhankelijk van de positie die men inneemt. De composities zijn zodanig op elkaar afgestemd dat een luisteraar die zich interactief beweegt tussen de zones een ‘eigen’ luisterbeleving kan creëren waarin de werkelijke ruimte en de opgeroepen auditieve ervaring een nieuwe verbinding aangaan.

www.pnem.org/soundgardenKlankatlas PSAM
PNEM Sound Art Maashorst

eXperimental 3'02